OBNOVENÍ TRÉNINKŮ

Plavecké tréninky PKJH budou pro červen obnoveny v plném rozsahu od středy 2. 6. 2021 za následujících podmínek (nevztahuje se na děti do 6 let):

  1. sportovci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech
  2. ve vstupních prostorách a v šatnách je povinnost nošení respirátoru nebo obdobného prostředku
  3. sportovci jsou před každým tréninkem povinni doložit:
    • potvrzení o negativním PCR testu (max. 7 dní před) nebo antigenním testu (max. 72 hod. před)
    • potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní)
    • čestné prohlášení zákonného zástupce o negativním výsledku testování ve škole