ČLENSKÁ SCHŮZE 2021

ČLENSKÁ SCHŮZE 2021

TERMÍN: 23. 7. 2021 (19.00 ZAČÁTEK SCHŮZE)

Program:

Hospodaření klubu 2020

Plány do budoucna 2021

Vize 2021-2022

Volba nového výboru – mimo jednatele

Volba revizní komise – všechny pozice

Návrhy na pozice můžete posílat na e-mail – pkjh@pkjh.cz

Diskuze