ČLENSKÁ SCHŮZE 2022

TERMÍN: 22. 7. 2022 (19.00 ZAČÁTEK SCHŮZE)

MÍSTO: Cyklocamp – Staré město pod Landštejnem

PROGRAM:

Hodnocení 1/2 roku 2022

Hospodaření klubu 2021

Výhled na 2023

Různé – diskuse