Ukončení plavání pro školní rok 2017/2018

V pondělí 18.6. 2018 od 16.00 – 17.00 se bude konat závěrečný závod kondičních plavců. Vyplněné přihlášky odevzdejte trenérům do pátku 15.6. Vyhlášení výsledků závodu a ukončení plavání bude ve čtvrtek od 16.00 – 17.00.

Plavání kondičních plavců bude tímto dnem ukončeno Závodní plavci budou ještě plavat dle tréninkového programu v Českých Budějovicích a Strakonicích. Začínat budeme opět v září. Kondiční plavci od 3. 9. 2018, závodní plavci dle dohody s trenérem a plavci 5.ZŠ od 10.9. 2018 dle domluvy s pí. Šimkovou.

Čipy si pro další rok můžete ponechat. Členům, kteří nechtějí již dále pokračovat v plavání, bude záloha x čipu vrácena v týdnu od 18.6 – 22. 6. popř. kdykoliv na začátku září.

Všem dětem přejeme krásné slunečné léto a těšíme se na další rok odplavaný pod hlavičkou PKJH. Děkujeme závodním plavcům za skvělou reprezentaci klubu a našeho města. Rodičům a prarodičům velmi děkujeme za důvěru a podporu. 🙂