Proplácení startovného a cestovného pro zimní sezonu 2018

      1. Oblastní přebor žactva dorostu a dospělých /krajské závody/:

PKJH hradí startovné všem dětem. Doprava na vlastní náklady. 

      2. Podzimní cena Jindřichova Hradce: startovné hrazeno všem závodníkům z klubu

      3. Mistrovství ČR žactva, dorostu a dospělých a Pohárové soutěže ČR:

PKJH hradí jízdné, ubytování takto:

Za výpravu bude určen 1 trenér či delegovaný doprovod, kterému bude proplaceno ubytování objednané klubem PKJH v plné výši. Totéž platí pro závodníky.

Ubytování objednané samostatně bez vědomí klubu nebude hrazeno.

Stravné nebude propláceno.

      4. Český Pohár – startovné pro závodníky hrazeno klubem v plné výši /tj. 70,-Kč za start/

Doprava a ubytování na vlastní náklady.