Pravidla pro vstup na trénink PKJH:

  1. prokázat se zeleným čipem na recepci (k vyzvednutí v kanceláři PKJH)
  2. vstup do prostoru šaten je dovolem 15 minut před tréninkem
  3. vstup do prostor šaten u malého bazénu je povolem pouze ve čtvrtek a to od 16. 45
  4. opustit prostor bazénu a šaten nejdéle 20 minut po tréninku