Oddílové příspěvky

SMĚRNICE č. 1

pro placení oddílových příspěvků vedení klubu PKJH schválilo výši oddílového příspěvku od 1. 9. 2017 takto: 

Pro žáky 5. ZŠ: 

    1. 000,- Kč 1x týdně 
    2. 000,- Kč 2x týdně
  1. 500,- Kč 3x a vícekrát týdně  /závodní team/

Pro členy PKJH: 

             2. 000,- Kč 1x týdně 

             2. 500,- Kč 2x týdně

             3. 000,- Kč 3x a vícekrát týdně

  1. Všichni aktivní členové PKJH, z.s. J. Hradec jsou povinni zaplatit oddílové příspěvky dle této směrnice. Členský příspěvek je součástí oddílového a nevybírá se samostatně. / děti 150,- a dosp. 300,-/ Pro vstup do areálu bazénu obdržíte po zaplacení vratné zálohy 100,- Kč čip, který bude sloužit k uzamčení skříňky.
  1. Oddílové příspěvky se platí: 
  1. v hotovosti v kanceláři PKJH, kde platba bude potvrzena příjmovým pokladním dokladem
  2. bankovním převodem na číslo oddílového účtu 43-652 134 0227/0100
  1. Oddílové příspěvky se platí vždy do 31.10 a 28. 2 – na dané pololetí

Po dohodě s vedením klubu, je možné upravit splátkový kalendář. 

 

      

Jindřichův Hradec 21. července 2017                                                         za vedení klubu PKJH

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                      Mgr.. Dita Podhrázská