Úvodní stránka

Plavecký klub Jindřichův Hradec z.s. /PKJH/ působí v oblasti plavání již osmým rokem.
Od ledna 2013 se nabídka klubu rozšířila a má dvě sekce – plaveckou a triatlonovou. Tuto cestu jsme zvolili po dlouhodobém zvažování, jak sjednotit vzájemně se prolínající sporty za jedny oddílové příspěvky. Hlavním posláním klubu je rozvíjet sportovní činnost v oblasti plaveckých sportů s hlavním zaměřením na děti a mládež.

Klub nabízí kurzy pro nejmenší, přes kondiční plavání dětí a dospělých. Specializuje se především na závodní plavání, které je spojeno s denními dvoufázovými tréninky, suchou sportovní průpravou a víkendovými závody. Pod vedením trenérů dosahují plavci nejen obrovských republikových úspěchů, ale bodují i v zahraničních soutěžích.

Úzce spolupracuje s 5. ZŠ, která svým žákům částečně hradí náklady spojené s výukou.

Klub ke své činnosti využívá  nejen příspěvky od rodičů, ale zejména dotační programy pro spotující mládež. Hlavními grantovými partnery jsou: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Město Jindřichův Hradec a ČUS. Děkujeme i daším sponzorům, kteří podporují plavání v našem městě: Zahradní Centrum J. Hradec a Služby města J. Hradec.