Členská schůze 2024 (19. 7. 2024 od 19.00)

Návrhy osob do vedení klubu a kontrolního výboru zasílejte do 18.7.2024 na mail pkjh@pkjh.cz

 

Program jednání:        

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Návrh a volba volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápis
  3. Informace o klubu a jeho činnosti, hospodaření a dosažených úspěchů
  4. Volba výkonného výboru mimo jednatele a kontrolního výboru, ukončení tříletého období
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Závěr

Místo: Cyklokemp Pod Landštejnem