Registrační formulář

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Pohlaví
Jméno a příjmení (kontaktní osoby v případě nutnosti)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES uděluji tímto souhlas zpracovateli (Plavecký klub Jindřichův Hradec, z.s.), aby zpracovával moje fotografie, videa, sportovní výsledky, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo, informace o platné zdravotní prohlídce, za účelem marketingu, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech, vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádost o dotace, vyřizování pojištění, apod.), naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.